ADVANCED EANx DIVER

A. Cel kursu

  1. Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu;

  2. Program uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 50%;

  3. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 mminut.

B. Wymagania wstępne

  1. Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie; 

  2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;

  3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.