CCR i sytuacje awaryjne

Zajęcia te przewidziane są dla osób, które ukończyły już podstawowy kurs nurka CCR. Pokazujemy w ich trakcie jak w pełni wykorzystać siłę jaką daje nam obieg zamknięty.

Obejmują one część teoretyczną oraz praktyczne zajęcia w wodzie. W trakcie tych warsztatów omawiane jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych polegających na utracie wskazań pomiaru PPO2 w pętli czy przekłamania tych wskazań.

Nauczymy jak dokonać poprawnej weryfikacji wskazań sensorów, jak interpretować wynik weryfikacji w sytuacji gdy wykaże ona rozbieżności oraz jakie procedury zastosować w zależności od rodzaju rozbieżności.

Dowiesz się co to jest „drop tlenowy” jak ustalić jego wartość dla siebie.

Nauczymy jakie procedury należy zastosować w sytuacji całkowitej utraty wskazań pomiaru PPO2 oraz jak, mimo tej awarii, wykonać/dokończyć dekompresję i bezpiecznie zakończyć nurkowanie korzystając w dalszym ciągu z potęgi obiegu zamkniętego.