SYTUACJE AWARYJNE


Systematyczny trening postępowania w symulowanych sytuacjach awaryjnych pozwoli podjąć odpowiednie działania w przypadku realnego zagrożenia.


Czego się nauczysz?


- prawidłowo reagować w sytuacji utraty maski (wymiana maski, komunikacja problemu w zespole, komunikacja przez dotyk, scenariusze postępowania w kaskadzie awarii)

- prawidłowo reagować w sytuacji utraty gazu (OOG) u siebie i u partnera

- prawidłowo postępować w sytuacji zerowej widoczności

- prawidłowo reagować w sytuacji awarii inflatora

- prawidłowo reagować w przypadku najczęstszych awarii suchego skafandra


Czas trwania: 4 nurkowania