RESCUE DIVER

A. Cel kursu

  1. Program rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

B. Wymagania wstępne

  1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub zalogowane przynajmniej 10 nurkowań;

  2. Kandydat musi mieć licencję Diving First Aid;

  3. Kandydat musi mieć licencję Oxygen Provider;

  4. Ukończone 18 lat.